Mapy Slovenska: www.supernavigator.sk alebo www.mapy.atlas.sk
   
Kancelária sa nachádza v budove Agrochemického podniku na 3 poschodí.